SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Badkhaman
4
1.Anantapur 
2.Badkhaman 
3.Kutling 
4.Manikpur
2
Badsingaria
11
1.Adapal 
2.Ambadiha 
3.Angarpada 
4.Bad-Singaria 
5.Dugdha 
6.Kathuabeda 
7.KUANRPAL 
8.Pagadadar 
9.San-Singaria 
10.Sialia 
11.Sonpokhori 
3
Bahubandh
5
1.Bahubandh 
2.Kanakpada 
3.Nabra 
4.Salamunduli 
5.Urmal 
4
Bhimtali
11
1.Athangaon 
2.Bhimtali 
3.Bhimtali Sasan 
4.Bhudrubani 
5.Dibyasinghpur 
6.Jalda 
7.Kainthaura 
8.Khuntapal 
9.Nuasahi 
10.Purunapani 
11.Uttarpal 
5
Khaladi
14
1.Beguniadiha 
2.Chhatraipur 
3.Chuliaposi 
4.Dutikadeipur 
5.Jualia 
6.Kainsari 
7.Khaladi 
8.Naharpada 
9.Naraharipur 
10.Patpur 
11.Raidandia
12.Rangamatia 
13.Siripur 
14.Teldahudi 
6
Kochiladiha
12
1.Bairatpur 
2.Dhulinda 
3.Dimagadia 
4.Jadukhunta 
5.Kalapahada 
6.Kathapal 
7.Khuntapal 
8.Kirkichia 
9.Kochiladiha 
10.Manidi 
11.Prafullachandrapur 
12.Sarasabilla 
7
Kundabai
4
1.Balabhadrapur 
2.Kundabai 
3.Nayarangamatia 
4.Upar Taldiha
8
Nuagaon
3
1.Govindpur 
2.Jamdiha 
3.Nuagaon 
9
Patsanipur
7
1.Adipur 
2.Ambikadeipur 
3.Berhampur 
4.Chandrapur 
5.Khaladi 
6.Patsanipur 
7.Tentala 
10
Radho
6
1.Dihirakul 
2.Hill Block-26 
3.Hill Block-28 
4.Mouda 
5.Radho 
6.Ramchandrapur
11
Sridamchandrapur
9
1.Balichhatra 
2.Chadada 
3.Damu Sahi 
4.Hatsahi 
5.Khadikasole 
6.Matihudi 
7.Musakhai 
8.Rajabasa 
9.Sridamchandrapur 
 
     Total Villages
      86
 

 

 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat