SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Badbhainro
12
1.badvainro 
2.Bhaluanpadar 
3.Bhaludunguri 
4.Budelmunda 
5.Budelmundajungle 
6.Chadeipali 
7.Kendumunda 
8.Nuapali 
9.Panimura 
10.Panimura jungle 
11.Sanvainro 
12.Sargijharia 
2
Baghia
7
1.Badmal 
2.Baghia 
3.Dumerpali 
4.khuntbandh 
5.Purunapani 
6.Sardhapali 
7.Talpadar 
3
Balikhamar
10
1.Balikhamar 
2.Bileiberna 
3.Jhilimunda 
4.Karlamuhan 
5.Karlamuhan Jungle 
6.Putkipali 
7.Rengabahal(J) U.I 
8.Rengalibahal 
9.Sandhijore 
10.Sindhol 
4
Brahmani
9
1.Bahiramuhan 
2.Bahiramuhan jungle 
3.Bandhapali 
4.Bhurad 
5.Brahmani 
6.Jampada 
7.Jhamjore 
8.Nuamunda 
9.Rugudipali
5
Charvata
19
1.Ainlapali 
2.Ainlapali jungle 
3.Badamunda 
4.Basasankar 
5.Budhakhaman 
6.Budhakhaman jungle 
7.Charniapalli 
8.Charvata 
9.Charvata jungle 
10.Dangajore 
11.Dunguripali 
12.Jharbahali 
13.Khairabhadi 
14.Kulthiapadar 
15.Kulthiapadar jungle 
16.Malpada 
17.Saiduli 
18.Sukhilasar jungle 
19.Sukhilasara 
6
Deulpadar
8
1.Brahmanipali 
2.Dahimal 
3.Deulpadar 
4.Dheramunda 
5.Paikbahal 
6.Paikbahal jungle 
7.Rajapali 
8.Tileimal 
7
Dubula
11
1.Dubula 
2.Dubula jungle 
3.Jharmunda 
4.Katapali 
5.Kutsira 
6.Nadhara 
7.Narda 
8.Pandrapitta 
9.Phalsapadar 
10.Surjimunda 
11.Tulunda 
8
Jhartarva
8
1.Barkani 
2.Chadeipali 
3.Daitapur 
4.Garja 
5.Haridapali 
6.Jadamunda 
7.Jhartarbha 
8.Thakapali 
9
Kamsara
13
1.Badjore 
2.Chalia Jungle 
3.Cheliajungle 
4.Jamkani 
5.Jamkanijungle 
6.Kamsara 
7.Kamsara jungle
8.Kayapadar 
9.Mahulpali 
10.Patharteka 
11.Runjafatamunda 
12.Sagarpali 
13.Sagarpalijungle 
10
Katapali
10
1.Arakhapadar 
2.Baghiabahali 
3.Bijapadar 
4.Chirgun Muhan 
5.Garamahul 
6.Garamahul Jungle 
7.Kankeda 
8.Katapali 
9.Pandkimal 
10.Satrupali
11
Kumbharmunda
10
1.Badfatamunda 
2.Janakpur 
3.kumbharmunda 
4.Lembupali 
5.Nuapali 
6.Pandkimal 
7.Polbandha 
8.Raikeda 
9.Runjafatamunda 
10.Sagarpali 
12
Maraduguchha
11
1.Bankeda 
2.Guhuriaghat 
3.Gunjimunda 
4.Kirasira 
5.Kumarpali UI 
6.Laximunda 
7.Mankadachuan 
8.Mankadchuan Jungle 
9.Maraduguchha 
10.Pudugpathar 
11.Rugudipali 
13
Menda
4
1.Kandhapali (I) 
2.Kandhapali(II) 
3.Khagsakana 
4.Menda 
14
Puac
8
1.Badkadalipali 
2.Fakiriamunda 
3.Jarajaring 
4.Kekatpali 
5.Pua 
6.Rangapur 
7.Takrla 
8.Tilesana
15
Ranisarda
7
1.Arda 
2.Fatamunda jungle(I) 
3.Fatamunda UI 
4.Kumunde 
5.Kumunde jungle 
6.Ranisarda 
7.Ranisarda jungle 
16
Sargaj
14
1.Babajinath dunguri U.I 
2.Baghiamunda 
3.Bandhakhol 
4.Belmunda 
5.Bhalupadar dangar UI 
6.Chandarpali 
7.Deogan 
8.Dudrimunda 
9.Jurabandha 
10.Naktikana 
11.Sargaj 
12.Silatimunda 
13.Tentuliamunda 
14.Tentulikhunti
17
Sibtula
9
1.Adkata 
2.Attasingha 
3.Bhalubahal 
4.Dilkhuspur 
5.Ghat Kaintara 
6.Manhira 
7.Padmapur 
8.Ramhasindhol 
9.Sibtula
18
Singhari
16
1.Arda 
2.Ardajungle 
3.Badatenda 
4.Balipatta 
5.Chirabahal 
6.Debandh 
7.Hapriaberna 
8.Jadapal 
9.Jharbadjore 
10.Junani 
11.Lukapali 
12.Putkipali 
13.Rengsa 
14.Rengsa jungle 
15.Singhari 
16.Tithipali 
 
   Total Villages
   173
 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat