SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Bargaon
3
1.Bargaon 
2.Botopali 
3.Salekela 
2
Bharuamunda
6
1.Barpadar 
2.Bharuamunda 
3.Chacharabhata 
4.Govindpur 
5.Govindpur 
6.Jarelpadar
3
Chatiaguda
2
1.Chatiaguda 
2.Sagunbhadi
4
Gandabahali
4
1.Gambhariguda 
2.Gandabahali 
3.Mundapala 
4.Rampur 
5
Ghantiguda
4
1.Ghantiguda 
2.Karlapani 
3.Nadigaon 
4.Sardhapur
6
Ghatmal
7
1.Chitarama 
2.Dumerbahal 
3.Jambahali 
4.Jogbhata 
5.Kanet Ghatmal 
6.Sindursil 
7.Talakot 
7
Godal
10
1.Brahmanpada 
2.Dangargaon 
3.Dangargaon 
4.Godal 
5.Khalna 
6.Khalna 
7.Kotamal 
8.Kotamal 
9.Mahagaon 
10.Palsapada 
8
Gorla
8
1.Armela 
2.Baijalpur 
3.Dhingiamunda 
4.Gorla 
5.Khiprimal 
6.Kusumkhunta 
7.Maheswar 
8.Malpada 
9
Hatibandha
5
1.Chalana 
2.Charpali 
3.Dhingiamunda 
4.Gidhmal 
5.Hatibandha 
10
Jharbandh
6
1.Jharbandh 
2.Jhulenbar 
3.Kandamunda 
4.Malpada 
5.Nagjhar 
6.Tileimal 
11
Karanbahali
7
1.Badibahal 
2.Chandel 
3.Dengmacha 
4.Dongriguda 
5.Ghuchaguda 
6.Karanbahali 
7.Kuliadongri 
12
Kendumunda
7
1.Baddarlipada 
2.Dhingiamunda 
3.Dongrikhol 
4.Gojiadongri 
5.Jampani 
6.Kandulkona 
7.Kendumunda 
13
Khairbhadi
7
1.Chotdarlipada 
2.Haldimunda 
3.Kaintpadar 
4.Kathibadi 
5.Khairvadi 
6.Sardhapur 
7.Sialati 
14
Kusumjore
5
1.Brahmaniguda 
2.Haldikhol 
3.Kaseipani 
4.Kusumjore 
5.Nuaguda 
15
Litiguda
2
1.Kokpadar 
2.Litiguda
16
Makhapadar
8
1.Chanra 
2.Jhakarguda 
3.Jogibahal 
4.Kopia 
5.Liad 
6.Makhapadar 
7.Malpada 
8.Sitilikhalia 
17
Nangalbod
10
1.Akhadabhata 
2.Bhatapani 
3.Bhuliabhata 
4.Dabada 
5.Dongargaon 
6.Fulchi 
7.Karadongri 
8.Nangalbod 
9.Nuamalpada 
10.Tankamal 
18
Niljee
7
1.Baigapada 
2.Gadramal 
3.Karlakhamar 
4.Kharsel 
5.Niljee 
6.Ranidongri 
7.Rebedi 
19
Nuapada
3
1.Nuapada 
2.Patielpada 
3.Sandhibahali 
20
Sinapali
3
1.Jugenpadar 
2.Kapsi 
3.Sinapali 
21
Singjhar
6
1.Kodobeda 
2.Kuliaribahal 
3.Loharapali 
4.Pendren 
5.Singjhar 
6.Sonbarsha 
22
Timanpur
5
1.Govindpur 
2.Hirapur 
3.Mandiarucha 
4.Ranimunda 
5.Timanpur 
 
Total Villages
     125
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat