SL No Panchayats Name Villages in Village Deatils
1
Alarigada 
03
1. Alarigada
2. Khairabethy
3. Laxmipur
2
Bandhaguda 
06
1. B.Chikili
2. Bandhaguda
3. Chasamahuli
4. Gopapali
5. Laxminursingapur
6. Sadangipalli 
3
Baramundali 
04
1. Baramundali
2. Barikote
3. Paramanandapur
4. Patapabuli
4
Brahamanchai 
02
1. Brahmanachhai
2. Gudisar
5
Dengapadar 
03
1. Bakilikana
2. Dengapadar
3. Patharpunji
6
Dhabalpur 
03
1. Chatradhepa
2. Dhabalpur
3. Solasola
7
Dhantara 
07
1. Ashokpur
2. Dhanantara
3. K.Nuagada
4. Lanjiapali
5. Serankuda
6. Subulayapalli
7. Sunantara
8
Gothagam 
03
1. Gothagam
2. Punanda
3. Rikshapalli
9
Govindapur 
03
1. Baliarsingipur
2. Govindapur
3. Subarnadeipur
10
Karadakana 
08
1. Arakhapada
2. Bada lauguda
3. Garabaganda
4. K.Karadakana
5. Kahola
6. P.Karadakana
7. Raghunathpur
8. Rakatapata
11
Khirida 
04
1. Chhatabar
2. Hadichira
3. Khirida
4. Tumbadandipalu
12
Krushnachai 
05
1. Andarasingi
2. B.Berhampur
3. Kachakhandi
4. Kamaladeipur
5. Krushnachhai
 
13
Kulagada 
03
1. Badagada
2. Kulagada
3. Sindhaguda
14
Kumarpani 
03
1. Barasingi
2. Bhetasingi
3. Kumarpani
15
Kurula 
04
1. Baisipala
2. Gangadharapur
3. Kurula
4. Mahirikana 
16
Mahupadar 
09
1. Ambuabadi
2. Dasmundali 
3. Dhinkisala
4. G.Nuapali 
5. Kerikerijhola
6. Khamar 
7. Mahupadar
8. Padmapur
9. Patrapur
17
Narendrapur 
07
1. Ambataguda
2. B.Rajendrapur
3. Bisoinuapali 
4. Kirtipur 
5. Narendrapur
6. Nuapali
7. Ramachandrapur
18
Pitala 
03
1. Pakidi
2. Pitala
3. Santoshpur
19
Sharagada 
10
1. B-Raghunathpur
2. Harikrishnapur
3. Kirtipur
4. Krupasindhupur
5. Narayanpur 
6. Patapali
7. Ramagiri
8. Ramagiri
9. Ramakrushnapur
10. Shergada 
20
Tahara 
02
1. Kanjiyama
2. Tahara
21
Takarada 
04
1. Bhusunda
2. Chikili
3. Sagarpali
4. Takarada
22
Thurukurai 
04
1. Kanabhaga
2. Khaspa
3. Marudi Jagannath pur
4. Thuruburai 
  Total villages
100
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat