SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Ampali
4
1.Ampali    
2.Bheruabhata    
3.Ghantmal   
4.Kusmel
2
Belgaon
6
1.Belgaon    
2.Bhikabahali   
3.Kusumkhal
4.Narabahali   
5.Piprut     
6.Siletpada 
3
Bhadra
12
1.Badamunda    
2.Bargaon     
3.Barhamal    
4.Bhadra     
5.Chitamara     
6.Jubamal    
7.Karlakhunta    
8.Khasbahal   
9.Luhurapali    
10.Mahagaon    
11.Nuapada    
12.Siletpada
4
Budhabahal
12
1.Babukelgaon    
2.Bandhpada 
3.Budhabahal     
4.Dhumapali     
5.Dunguripali    
6.Khajurpada   
7.Kharibahal    
8.Kutramunda    
9.Liakani    
10.Malpada   
11.Mayamunda    
12.Remenda
5
Deng
5
1.Bijapadar     
2.Brahmani    
3.Burda     
4.Deng   
5.Dhukeda
6
Dharapgarh
6
1.Dharapgarh     
2.Goilbhadi   
3.Jamkhunta    
4.Kusmel   
5.Makri    
6.Pendramal
7
Dunguripali
6
1.Badipada   
2.Dunguripali    
3.Kuargaon     
4.Santhuper    
5.Tendapali     
6.Turchauper
8
Gandpatrapali
3
1.Bhatasar    
2.Gandapatrapali    
3.Phapsi
9
Ghunsar
5
1.Babuulba    
2.Dedhel     
3.Deuli    
4.Ghunsar    
5.Kandhulba
10
Jhinkidunguri
8
1.Dukalghat    
2.Jharbahali
3.Jhinkidunguri     
4.Kenduudar     
5.Lafer    
6.Nagfena    
7.Patamara    
8.Surda 
11
Jurabandh
10
1.Belghati    
2.Dukercharchara   
3.Godramunda    
4.Jurabandh     
5.Keomal    
6.Khamgada    
7.Kharselbanji     
8.Nuamunda    
9.Patnipita    
10.Saimara
12
Kandhekelgaon
10
1.Badmunda    
2.Biratkani     
3.Dangarpada    
4.Gurlamal    
5.Jaliadarha    
6.Kandhkelgaon    
7.Manamunda    
8.Runimahul    
9.Sargipali    
10.Sinakhaman
13
Kansar
4
1.Bhejipadar    
2.Dumermunda    
3.Kansar   
4.Kechhomuhan
14
Karamtala
7
1.Chhanchhada    
2.Dabjuri    
3.Jhimonpali    
4.Karamtala    
5.Luthakend    
6.Rengalbahali     
7.Tustapali 
15
Kermeli
11
1.Bagjore   
2.Banaras     
3.Dangarpada    
4.Jamghar    
5.Junanimal     
6.Kareldhua    
7.Kermeli     
8.Khaliakani    
9.Lachut     
10.Samara     
11.Sandasmunda 
16
Kuikeda
3
1.Kamarlaga    
2.Kuikeda    
3.Sikapatrapali
17
Kumbhari
8
1.Dumermunda   
2.Ekkagudi    
3.Kumbhari    
4.Kumbhekela    
5.Lamkani     
6.Saledamak     
7.Suliamal    
8.Talbahal
18
Saintala
5
1.Bibina     
2.Jampadar    
3.Karlabahali    
4.Saintala     
5.Tentelpadar
19
Siskela
6
1.Bherpada    
2.Chilbahali    
3.Ghantabahali    
4.Jamatara    
5.Samchuan     
6.Siskela
20
Tikrapara
10
1.Deogaon    
2.Dhanput    
3.Kadlimunda    
4.Kudasingha    
5.Mantribahal    
6.Merabahali   
7.Merabahali    
8.Merabahali     
9.Phatamunda     
10.Tikrapada 
 
    Total Villages
        141
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat