SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Adheikula
4
1.Adheikul 
2.Badakorakar 
3.Deuli 
4.Sanakorakar 
2
Baragola
3
1.Baragol 
2.Garuala 
3.Tihada 
3
Bidyadharpur
4
1.Bidyadharpur 
2.Dondo 
3.Gandhan Pada 
4.Nuapada
4
Chhapada
4
1.Chhapada 
2.Jaipur 
3.Neulia 
4.Rahadinga 
5
Chikinia
4
1.Chikinia 
2.Erandapal 
3.Kaladhari 
4.Sanasalijanga 
6
Dharadharpur
5
1.Bhasilpur 
2.Dharadharpur 
3.Gopalpur 
4.kotakana 
5.Nedala 
7
Eradanga
5
1.Brahmanbadi 
2.Eradanga 
3.Gopalpur 
4.Pandara 
5.Pitambarpur 
8
Gualipur
8
1.Aranga 
2.Barti 
3.Gualipur 
4.Gurudia 
5.Kapaleswar 
6.Kurtanga 
7.Patenigan 
8.Radhanagar 
9
Jagannathpur
4
1.Bachhuripada 
2.Jagannathpur 
3.Kandarapati 
4.Kuamanga 
10
Jaisol
3
1.Jaisol 
2.Ranahata 
3.Satapuradhanipur 
11
Purunabasanta
3
1.Balansa 
2.Deulisahi 
3.Purunabasanta 
12
Purunaodapada
4
1.Anantapur 
2.Mandarpur 
3.Neulia 
4.Puranaodapada 
13
Radhanga
7
1.Jira 
2.Kalinga 
3.Karimulia 
4.Kusinga 
5.Puja 
6.Radhanga 
7.Radhangabada 
14
Raghunathpur
5
1.Ajodhyapur
2.Chandapur  
3.Korkor  
4.Raghunathpur  
5.Sudubhuin  
15
Redhua
8
1.Areikana 
2.Gamhapur 
3.Hatgrama 
4.Ichhapur 
5.Itigaon(UI) 
6.Kathuachaka(UI) 
7.Mundalo 
8.Redhua 
16
Sadeipur
5
1.Banikunda 
2.Jaganathpur 
3.Routnuagan 
4.Sadeipur 
5.Swargabrahmapur 
17
Tanara
4
1.Karada 
2.Ramachandrapur 
3.Salijanga 
4.Tanara 
18
Tarapur
5
1.Achutapur 
2.Gokulpur 
3.Harispur
4.Khandatari 
5.Tarpur 
19
Tarikunda
1
1.Tarikunda 
 
       Total Villages
 
 

 

 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat