SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Ankiriapadar
5
1.Ankiriapadar    
2.Junhapadar    
3.Kankria     
4.Keserkela
5.Motijharia
2
Atgaon
8
1.Atgaon     
2.Kalijharan    
3.Kasabahal     
4.Mahadevpali    
5.Odiapali    
6.Sanburkabahal    
7.Siletpada     
8.Tandamunda  
3
Bahalpadar
9
1.Ainlasari    
2.Bahalpadar    
3.Bandhbahal     
4.Bargaon    
5.Burobhadi    
6.Dumerbahal    
7.Mangalamunda    
8.Pankelbahal     
9.Thelkomunda
4
Bairasar
7
1.Arjunda    
2.Bairasar    
3.Banabahal     
4.Bhadrapali    
5.Kandagad     
6.Nagapali    
7.Thapapali
5
Bandhapada
7
1.Ainlapali     
2.Amthimunda    
3.Bandhapada 
4.Jaljad     
5.Jaljadipali    
6.Mundapala     
7.Uttabahal 
6
Bhaler
5
1.Bhaler    
2.Bijabahali     
3.Fatkara    
4.Lepta     
5.Pudapali
7
Bileisarda
3
1.Bandanakata   
2.Bileisarda   
3.Kasurpali
8
Bubel
9
1.Bahalbuka    
2.Belbahali    
3.Bhainsapali    
4.Bichhupali    
5.Bubel     
6.Jharbalangir    
7.Kharjura    
8.Raghabapali     
9.Timapali
9
Chhatamakhna
8
1.Belbahali    
2.Chhatamakhana    
3.Jamsar    
4.Khamarmunda     
5.Laderbahal    
6.Padiabahal    
7.Sankandhpali     
8.Shankarbhoji 
10
Chhatapipal
9
1.Beherapali   
2.Charpali     
3.Chhakodimal     
4.Chhatapipal     
5.Khairmal     
6.Kundamal     
7.Kurebhana    
8.Sunduribhana    
9.Tendipali
11
Daspur
6
1.Daspur   
2.Janipali    
3.Kutenpali     
4.Mendhipali    
5.Naikenpali     
6.Surda
12
Durgapalli
2
1.Charbahali     
2.Durgapli
13
Gaintala
3
1.Brahmanipali     
2.Gaintala     
3.Lakhapali
14
Jamgaon
5
1.Bhursipali    
2.Budhisindul    
3.Jamgaon     
4.Kalibhana     
5.Nuapali
15
Khaliapali
7
1.Brahmanipali
2.Chhemtala 
3.Chichindapali    
4.Fatkara    
5.Khaliapali    
6.Mangalapali    
7.Michhapali
16
Kurul
4
1.Bharatbahal    
2.dumerpali   
3.Kankria    
4.Kurul
17
Lukapada
2
1.Kulthipali
2.Lukapada
18
Mahimunda
5
1.Bihibandh    
2.Bileikani    
3.Dahimal    
4.Mahimunda
5.Sirabahal
19
Malmunda
3
1.Chandrapur    
2.Kurlupali     
3.Malmunda
20
Patharla
8
1.Badburkabahal    
2.Duhel
3.Gadaramunda 
4.Kundeigad
5.Patharla     
6.Phalsapadar     
7.Talgaj    
8.Talpali
21
Pipirda
3
1.Pipirda    
2.Ranikata    
3.Raximunda
22
Puintala
4
1.Lakhapali    
2.Niljipali   
3.Pipalbahal    
4.Puintala 
23
Randa
5
1.Gandabahal    
2.Kulerbahali     
3.Mehermunda 
4.Padmapur     
5.Randa 
24
Sauntpur
8
1.Ainlasi    
2.Cherengabahali    
3.Kadalipali    
4.Kanheimunda     
5.Lastala 
6.Sauntpur     
7.Sikabahanga    
8.Umuria 
 
     Total Villages
       135
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat