SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Balipata
4
1.Balipata    
2.Chuladarah  
3.Khalia  
4.S.Kalagali
2
Baneimunda
8
1.Baneimunda  
2.Barahamara 
3.Bijamgur  
4.Daldali  
5.Fulmunda  
6.Khuntunapani  
7.Kusabahali  
8.Rakhiudar  
3
Barpadar
4
1.Apursagar  
2.Barpadar  
3.Kutmunda  
4.Samleisar  
4
Batharla
5
1.Banjari  
2.Batharla  
3.Bileisathi  
4.Gailpita  
5.S.Bichilibahal
5
Bhainsa
5
1.Bhainsa  
2.Jhaptupali  
3.Masinachhapar  
4.Mundapala  
5.S.Jhankarpali 
6
Dangabahal
9
1.Chualiudar 
2.Damkipali 
3.Dangbahal  
4.Gadiajore  
5.Gavara  
6.Gunchadihi  
7.Pandripani  
8.Sarathimunda  
9.Suliamal  
7
Deulgaon
5
1.B.Kalangali 
2.Barpita  
3.Deulgaon  
4.Ghumer  
5.Ghunghutipali
8
Dubhalapada
6
1.Bandhanbadi  
2.Bhalujuri 
3.Bhalupita  
4.Dhubalpada  
5.Mudghat   
6.Rengtasil  
9
Gangasagar
5
1.Beherabandh  
2.Chingerbandh  
3.Gangasagar  
4.Guhurimunda  
5.Siletpada  
10
Gerda
6
1.Barahamunda 
2.Dabmal  
3.Gerda  
4.Goilpita  
5.Laxmimunda  
6.Rengali  
11
Ghasian
1
Ghasian  
12
Ghuchepali
5
1.Amdarha 
2.Danrabahal  
3.Ghuchepali  
4.Kadalimunda  
5.Semelmunda  
13
Jogimunda
7
1.Barbahal  
2.Dhatuk  
3.Jambahal  
4.Jogimunda  
5.Mallikmunda  
6.Nehenabandh  
7.Thakpada  
14
Kendumundi
8
1.Baghalabadh  
2.Bindhanpathar  
3.Fudukupada   
4.Gadiajore  
5.Kendumundi  
6.Maghamara  
7.Podhchhapar  
8.Tulsidungri  
15
Khuntsamlei
6
1.Daitarimunda  
2.Dhodmahul  
3.Gandamel  
4.Gargarchhapar  
5.K.Samlei  
6.Maral  
16
Larambha
10
1.Brahmanipali  
2.Burdabahal  
3.Chandanjuri  
4.Debhuin  
5.Indupur  
6.Kanheital  
7.Khuripani  
8.Khursel  
9.Kuturla  
10.Larambha  
17
Maruan
6
1.Ganjaudar  
2.Jhulenbar 
3.Maruan  
4.Padhel  
5.Pandripani  
6.Talpadar 
18
Mundamahul
7
1.B.Jhankarpali  
2.Bhaludarah  
3.Chitadungri
4.Goilmara  
5.Maneipad  
6.Mundomahul  
7.Ranidarah
19
Pandamunda
11
1.Ainlapali 
2.B.Bichilibahal  
3.Baliabhata  
4.Banjijhal  
5.Bankibahal  
6.Dhauradadar  
7.Dumerpadar  
8.Kerbeda  
9.Kuhabaunsa  
10.Pandamunda  
11.Putisbahal
20
Phatamunda
13
1.Barbhaga  
2.Barjhula  
3.Bharatbahal  
4.Champasar  
5.Fatamunda  
6.Gunuabahal  
7.Ladangabhata  
8.Laherjuri  
9.Mudalsar  
10.Pandesara  
11.Pudapadar  
12.Sidhimunda  
13.Thelkochhapar
21
Salepali
7
1.Babejuri  
2.Chakamal  
3.Karlamal  
4.Niljibahal  
5.Rahenmal  
6.Salepali  
7.Turlamal 
22
Solbandh
3
1.Bankabiar  
2.Jharbandh  
3.Solbandh 
23
Sunamudi
6
1.Chhelkhai  
2.Diadumer  
3.Naktasar  
4.Rugudimunda  
5.Sunamudi  
6.Tentelkhunti
24
Tamian
7
1.Ainlatunga 
2.Bagbahali  
3.Bhatpali  
4.Dabkani 
5.Gahiapali 
6.Jalapli  
7.Tamian  
25
Tendapadar
5
1.Babejuri  
2.Podhmund  
3.Ratakhandi  
4.Sialbandh  
5.Tendapadar  
26
Ulba
5
1.Gheekundi  
2.Kaudia  
3.Kusukani  
4.Sarmuhan  
5.Ulba  
 
    Total Villages
      164
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat