SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Ballam
21
1.Balasingha 
2.Ballam 
3.Banjagola 
4.Betajharan 
5.Bijagarh 
6.Chasbharadi 
7.Gadkhol 
8.Ganjabahal 
9.Kello 
10.Mahakuda
11.Manduam 
12.Metakani 
13.New Ganjabahal 
14.New Manduam 
15.Ranja 
16.Rengalbahal 
17.Talpal 
18.Tasvaradi 
19.Tikilipada 
20.Turibahal 
21.Uparmunda
2
Batagaon
11
1.Batgaon 
2.Bhalugadia 
3.Bhetiaberni 
4.Gadadharpur 
5.Hitasara 
6.Keloberni 
7.Keutaberni 
8.Kunjamara 
9.Kutasingha 
10.Mahidharpur 
11.Panunali
3
Daincha
17
1.Chhatarpur 
2.Daincha 
3.Dhunkachhali 
4.Gogua 
5.Gopalpur 
6.Himtirei 
7.Kholagarh 
8.Laiza 
9.Majhipal 
10.Mangalpur 
11.Muturmunda 
12.Paikamal 
13.Rukunipur 
14.Tandabira 
15.Terbeda 
16.Tileimal 
17.Vikampur 
4
Ghosaramal
15
1.Badabil 
2.Badamal 
3.Badmal 
4.Bahljharan 
5.Brahamani 
6.Dhatukimal 
7.Ghosarmal 
8.Haripur 
9.Kamalanali 
10.Khetrapur 
11.Landimal 
12.Padrisila 
13.Pathuria 
14.Rail 
15.Sankhapur 
5
Girischandrapur
12
1.Bhulki 
2.Brahmanipali 
3.Burbuda 
4.G.Ch. Pur 
5.Gailmundi 
6.Gelabeda 
7.Goilmundi 
8.Goudapali 
9.Kanchanpur 
10.Newkanchanpur 
11.Panigrahipali 
12.Pitasiari 
6
Jamjori
10
1.Angabira 
2.Baghbar 
3.Bindapur 
4.Chadachadi 
5.Jamujori 
6.Kaing 
7.Kudanali 
8.Luburi 
9.Talanali 
10.Tapulijharan 
7
Kisinda
13
1.Barkachha
2.Dhalpur 
3.Fatamunda 
4.Hiraloi 
5.Kallo 
6.Kankdar 
7.Khamarbahal 
8.Khandiamunda 
9.Khandibahal 
10.Kisinda 
11.Loisingh 
12.Machhadihi 
13.Uparpada 
8
Naktideul
5
1.J.Prasad 
2.Khamanmunda 
3.Musakani 
4.Naktideul 
5.Penthabahal 
9
Panimura
18
1.Badabahal 
2.Badbahal 
3.Balikiari 
4.Balikutha 
5.ballat 
6.Dimrikuda 
7.Fulkusum 
8.Gariakhaman 
9.Ghodadian 
10.Jaresingha 
11.Luhabir 
12.Panimura 
13.Podamal 
14.Sado 
15.Sahajabahal 
16.Sankhabhaguni 
17.Talab 
18.Tileimal 
10
Sahebi
7
1.Hinjamara 
2.Jharabeda 
3.Mankunda 
4.Podamal 
5.Rengali Panchu 
6.Sahebi 
7.Tangianisa 
11
Salebhata
20
1.Ambajhari 
2.Basaloi 
3.Budhakata 
4.Chemarda 
5.Dhadarkhol 
6.Dhouragoth 
7.Hatkud 
8.Kandhal 
9.Kardakhaman 
10.Kaunsikhol 
11.Keutaberni 
12.Kundeijori 
13.Nebharpal 
14.Palsaburi 
15.Pratappur 
16.Rohinigadia 
17.Sadhubahali 
18.Sagnal 
19.Salebhata 
20.Tileipasi 
12
Sarapali
23
1.Balangir 
2.Bhalumunda 
3.Bijagarh 
4.Chandrapur 
5.Derapathar 
6.Dhaurapal 
7.Dumamahul 
8.Gadakhol 
9.Godhidhipa 
10.Goudapada 
11.Hikapali 
12.Jemajuri 
13.Jurapali 
14.Katangkhol 
15.Katarpali 
16.Mahulpali 
17.Marwadimunda 
18.Natuaburi 
19.New Panduakhol 
20.Panduakhol 
21.Podakhol 
22.Putulia 
23.Sarapali 
13
Similupal
10
1.Charadapai 
2.Charadpasi 
3.Dahimal 
4.Kamalapur 
5.Kaunsipal 
6.Lusura 
7.Sardhapur 
8.Sihilia 
9.Similipal 
10.Upar Kadobahal 
 
    Total Villages
   182
 

 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat