SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Alanda
5
1.Alanda
2.Alandapatana 
3.Chitranota 
4.Jamuna 
5.Ticheni
2
Arakhakuda
6
1.Arakhakuda 
2.Gopinathpur 
3.Jadupur
4.Janapur
5.Kentakuda
6.Manikapatana
3
Badajhada
10
1.Badajhada
2.Gauradhuli
3.Gaurasahi
4.Golapur
5.Jaharakata
6.Jenapur
7.Kurupal
8.Mardarajpur
9.Pathahat 
10.Sipia
4
Badannala
8
1.Badadanda 
2.Badanla
3.Jogonikuda
4.Khalamuhan 
5.Khandargaon
6.Khatiakuda
7.Rasakudi
8.Uthanikuda 
5
Bajrakot
7
1.Bajrakota
2.Balipokhari
3.Kandasara
4.Pikisala
5.Rasid Gaon
6.Talatala
7.Udayagiri
6
Berhampur
5
1.Berhampur
2.Bhanipur
3.Khirisahi
4.Manisa 
5.Parala
7
Budhibar
4
1.Budhubara 
2.Kholaganga
3.Patharaganga 
4.Sahabajpur
8
Gambhari
6
1.Durasuni
2.Gambhari
3.Golapur
4.Podadihi
5.Sanabasantapur
6.Tua
9
Gomundia
7
1.Balijagannathpur
2.Biripadar
3.Gomundia
4.Harichandanpur
5.Kamalasingh
6.Samantrapur
7.Tubuka
10
Krushna Prasad
5
1.Ipinga  
2.Kalijaipahad  
3.Krushnaprasad  
4.Maladeikuda  
5.Sananla 
11
Malud
6
1.Adalabada
2.Maluda
3.Mundabar
4.Naba 
5.Nalitakuriai
6.Patapur (Patepur) 
12
Manika
3
1.Bhagabanpur
2.Mirjapur
3.Padanpur
13
Nuapada
6
1.Anlakuda
2.Barunakuda
3.Gurubai
4.Janhikauda
5.Khatisahi
6.Nuapada
14
Panspada
5
1.Anandapur
2.Gola
3.Panasapada
4.Rameswarpur
5.Siara
15
Pirijipur
6
1.Banamalipur Patna
2.Chanramara
3.Gangadharpur
4.Gorapur
5.Pirijipur
6.Sipakudapatana
16
Ramalenka
14
1.Arakhakuda
2.Badakuda
3.Balipatapur
4.Brahmanadeo
5.Hunjana
6.Kumarpur
7.Nalakuda
8.Nandala
9.Paikarepur
10.Patanasi
11.Ramalenka
12.Samantarapur
13.Tadakani
14.Talangiri
17
Satapada
6
1.Alupatna
2.Baghamunda
3.Bankijala
4.Gopinathpur
5.Nuagaon
6.Satapada Balabhadrapur
18
Siala
6
1.Bilanasi
2.Kahneipur 
3.Kumpuri 
4.Morada 
5.Nuagaon
6.Siala
19
Siandi
7
1.Arua
2.Gopalpur
3.Nababetara
4.Noliapatana
5.Ora
6.Ratamati
7.Siandi
20
Titipa
10
1.Balianta
2.Chadheya
3.Deulapada 
4.Kalad
5.Mithabka
6.Nalahana
7.Nuagaon
8.Patanasi
9.Phulahana
10.Titipa
 
   Total Villages
     132
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat