SL No Panchayats Name Villages in Village Deatils
1
Chandapur
14
1. Badyanala Sasan 
2. Balaram Pur 
3. Batrada Palli 
4. Belapanthi 
5. Chandapur 
6. Dabhar 
7. D-Purusattampur
8. Deuliapada
9. Devi Pur 
10. Haripur Palli
11. Kaithapada Badua
12. Khajuripada
13. Patrachudi
14. S- Bira Chaitanyapur 
2
Eakasingi
01
1. Ekasingi
3
Girisola
07
1. Dana Pur
2. Erendra 
3. Girisola
4. Gopinath Pur 
5. Jagannath Pur
6. Krushna Nagar
7. Ram Chandra Palli
4
Gobindanagar
07
1. Govind Nagar
2. Jhara Palli
3. Jhinkipadar 
4. Kishore Chandra Pur 
5. Palli 
6. Panada 
7. Radhamohan Pur
5
Jhatipadar
05
1. Govind Pur 
2. Haripur
3. Jagapur
4. Jhatipadar
5. Khunta Palli 
6
K.Nuagam
20
1.Badagam
2.Balipadar
3.Batapalli
4.Biraraj Pur
5.Haridabad
6.Haridapadar
7.Jadupur
8.K.Nuagam
9.Kandha Khududi
10.Kandha Tinigharia
11.Karakhali
12.Khududi
13.Kolathia
14.Krushna Pur
15.Liakhai
16.Malakuta
17.Maunda Pur
18.Nuabandha
19.Sindura Pur
20.Sinkulibali
7
Kalabada
11
1. Badabaranga
2. Baliarsingh Palli
3. Bholasing
4. Chiladi
5. Jankimani Pur 
6. Kalabada
7. Kharakharia
8. Madhusudan Pur
9. Maisan Pur 
10. Pandiri
11. Parasamba 
8
Katuru
04
1. Aladipur 
2. Chandanabada
3. Dayanidhi Pentho
4. Katuru 
9
Kothingi
05
1. Brundaban Chandrapur
2. Kama Kulamani Pur
3. Kutilingi
4. Panpana
5. Pendurikhali Sasan
10
L.Laxminarayanpur
11
1.Anang Krupamaya Pur
2.Bada Kelajhari
3.Biramekha Pur
4.Guma Birasingha Pur
5.Jogia Palli
6.Lalmenta L.N.Pur
7.Patigovind Pur
8.Rajakishore Pur
9.Sana Kelajhari
10.Satru Mardan Pur
11.Siri Pur
11
Nuapada
02
1. Bramhan Nuapada
2. Chadiapada
12
Pitatali
07
1. Bairibada
2. Hinjiligam
3. Jaganath Pur 
4. Limakudia
5. Madhabandha
6. Pitatali 
7. Subarna Pur 
13
R.Subani
01
R.Subani
14
Ramachandrapur
27
1. Badapalanka
2. Baghamari
3. Bhusapadar
4. Chanda Pur 
5. Dalapalank
6. Dhanaghar
7. Govind Chandra Pur
8. Jagamohan Pur
9. Kasmir Sasan
10. Khajuria
11. Kharadhar
12. Khusabadi Gopinath Pur
13. Laubadi
14. Medinipur
15. Muktapur 
16. Nakamudia
17. Olapur
18. Radhamohan Pur
19. Rajamani Pur
20. Ram Chandra Pur
21. Rampur
22. Ramaguda 
23. Rantnamani Pur 
24. Tala Haridabadi 
25. Tentulia Kulamani Pur
26. Totagam
27. Upar Haridabadi
15
Rampa
05
1. Barada
2. Deulamadili
3. Madanpur 
4. Polasara
5. Rampa
16
Sunapur
02
1. Pati Sonapur
2. Sonapur
17
Surala
02
1. Kaitha
2. Surala 
  Total Villages
131
Spceial in Block

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat