Visitors-gerEGGe

SL No
Chief Ministers 
Form
To Date
Photo
0

Chief Minister

Shri:Naveen Pattnayak

 

21/05/2014 Incumbent
1

Chief Minister

Shri:Naveen Pattnayak

5 years, 0 months, and 0 days

21/05/2009 21/05/2014

2

Chief Minister

Shri:Naveen Patnaik

5 years, 0 months, and 5 days

16/05/2004 21/05/2009
3

Chief Minister

Shri:Naveen Patnaik

4 years, 2 months, and 11 days

05/03/2000 16/05/2004
4

Chief Minister

Shri:Hemananda Biswal

0 years, 2 months, and 29 days

06/12/1999 05/03/2000
5

Chief Minister

Shri:Giridhar Gomanga

0 years, 9 months, and 20 days

17/02/1999 06/12/1999
6

Chief Minister

Shri:Janaki Ballav Patnaik

4 years, 9 months, and 12 days

05/03/1995 17/02/1999
7

Chief Minister

Late: Biju Patanik

5 years, 0 months, and 10 days

05/03/1990 15/03/1995
8

Chief Minister

Shri:Hemananda Biswal

0 years, 2 months, and 26 days

07/12/1989 03/03/1990
9

Chief Minister

Shri:Janaki Ballav Patnaik

4 years, 8 months, and 25 days

10/03/1985 07/12/1989
10

Chief Minister

Shri:Janaki Ballav Patnaik

4 years, 9 months, and 0 days

 09/06/1980 09/03/1985
11

Chief Minister

Late: Nilamani Routray

2 years, 7 months, and 22 days

26/06/1977 17/02/1980
12

Chief Minister

Late:Binayak Acharya

0 years, 4 months, and 1 days

29/12/1976 30/04/1977 Image result for Binayak Acharya
13

Chief Minister

Late:Nandin Satpathy

2 years, 9 months, and 10 days

06/03/1974 16/12/1976
14

Chief Minister

Late:Nandin Satpathy

0 years, 8 months, and 20 days

14/06/1972 03/03/1973
15

Chief Minister

Late:Biswanath Das

1 years, 2 months, and 11 days

03/04/1971 14/06/1972
16

Chief Minister

Late:Rajendra Narayan Singh Deo

3 years, 10 months, and 1 days

08/03/1967 09/01/1971
17

Chief Minister

Late:Sadasiba Tripathy

2 years, 0 months, and 18 days

21/02/1965 08/03/1967
18

Chief Minister

Late:Biren Mitra

1 years, 4 months, and 19 days

02/10/1963 21/02/1965
19

Chief Minister

Late: Biju Patanik

2 years, 3 months, and 10 days

23/06/1961 02/10/1963
20

Chief Minister

Late:Harekrishna Mahatab

3 years, 10 months, and 19 days

06/04/1957 25/02/1961
21

Chief Minister

Late:Harekrishna Mahatab

0 years, 5 months, and 17 days

19/10/1956 06/04/1957
22

Chief Minister

Late:Nabakrushna Chaudhury

4 years, 7 months, and 30 days

20/02/1952 19/10/1956
23

Chief Minister

Late:Nabakrushna Chaudhury

1 years, 9 months, and 8 days

12/05/1950 20/02/1952
24

Chief Minister

Late:Harekrishna Mahatab

0 years, 5 months, and 28 days

87 years, 1 months, and 12 days

15/11/1949 12/05/1950
25

Prime Minister

Late:Harekrishna Mahatab

3 years, 6 months, and 23 days

23/04/1946 15/11/1949
26

Prime Minister

Late:Krushna Chandra Gajapati Narayan Deo

2 years, 7 months, and 6 days

24/11/1941 30/06/1944
27

Prime Minister

Late:Biswanath Das

2 years, 3 months, and 17 days

19/07/1937 06/11/1939
28

Prime Minister 

Late:Krushna Chandra Gajapati Narayan Deo

0 years, 3 months, and 18 days

01/04/1937 19/07/1937
         
Notice :
ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ
ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ତା : ୧୪/୪/୨୦୧୯ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ମହା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ର ଶୁଭ ଅବସର ରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସୋସିଅଲ ସାଇଟ କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିସ୍ଵାଶ....