SL No Panchayats Name Villages in Village Deatils
1
Bangadia
2
1. Bagadia    
2. Bamanali 
2
Bahalasahi
8
1. Bahalsahi 
2. Chhotagolagadia 
3. ChotaTentulio     
4. Dahibar   
5. Gahirapasi 
6. Golagadia   
7. Languli 
8. LanguliJungle 
3
Balipata
8
1. Balikudajungle 
2. Balipata     
3. Chandrapur     
4. Ghodedianjungle     
5. Hatianali 
6. Kisinda 
7. Naupada 
8. Palasabania 
4
Barapada
4
1. Barapada    
2. Chakudapal     
3. Gopinathpur 
4. Nandichod 
5
Barasahi
6
1. Barasahi 
2. Dasarasahi 
3. Godarasahi 
4. Khamar 
5. Khamarjungle 
6. Samalmaliha 
6
Basantapur
3
1. Basantapur 
2. Deuriajharan 
3. Ghuntalipasi 
7
Brahmanbil
11
1. Balianali 
2. Bhalukhamar 
3. Bhegilakatta 
4. Bimbadharpur 
5. Brahmanbill 
6. FasikatteJungle 
7. Khajurikhai 
8. Koradabahal 
9. Kudapasi 
10. Takua 
11. Thalipasi 
8
Changudia
6
1. Badabarena 
2. Changudia 
3. GolagadiaJungle 
4. kankurpal 
5. Santarabandha 
6. suraripal
9
Chhendipada
5
1. Chhendipada 
2. Chhendipada(RF) 
3. ChhendipadaJungle 
4. Kharguria 
5. Mamuria 
10
Drugapur
3
1. Durgapur 
2. Durgapur Panasahi 
3. Durgapur Tangarsahi
11
Jarapada
5
1. Gopinathpur 
2. Jarapada 
3. JarapadaJungle 
4. JarapadaPanasahi 
5. Kumarsingha 
12
Jerenga Dehurisahi
6
1. Bhaginathapur 
2. Jerenga 
3. Jerenga Dehurisahi 
4. Jerenga Dehurisahi 
5. Laxmidharpur 
6. Sauria 
13
Kampasala
13
1. Andharikatta 
2. Haribareni     
3. Haribareni 
4. Hariharpur    
5. Kaichhapada 
6. KamapasaJungle 
7. Kampasala 
8. Kampasala 
9. Mandua 
10. Puriabeda 
11. Puriabeda     
12. Rangapasi 
13. Salkhamar 
14
Kanalai
3
1. Kanaloi 
2. Karnapal 
3. Marudhipa 
15
Kankerei
3
1. Chhotabareny 
2. Kankarei 
3. Pidhakhamar 
16
Katada
7
1. Badamol 
2. Bakala 
3. Dahimal 
4. Gobindapanasahi 
5. KandhaKorada 
6. Katada 
7. Tentulio
17
Korada
4
1. Jhintipal 
2. Jhintipaljungle 
3. Korada 
4. Putagadia 
18
Kosala
9
1. Bahialijungle 
2. Biswanathpur 
3. Chakradharpur 
4. Jaltap 
5. Kosala     
6. Kudapal
7. Kundajharijungle 
8. Sandhapal
9. Similisahi 
19
Kukurupetta
6
1. Kasidiha 
2. Kukurpetta 
3. Kukurpettajungle 
4. Kunjabeharipur
5. Nuamauja 
6. Phulajhari
20
Kusakila
4
1. Dubanali 
2. Kusakila 
3. Kusakilajungle 
4. Sanakusakila 
21
Machhakunta
6
1. Dhoumekhamar 
2. Machhakuta 
3. Machhakuta Jungle 
4. Panapasi 
5. Podapada 
6. Podapada Jungle 
22
Natada
7
1. Ambapal 
2. Ambapal Jungle 
3. Badajharan 
4. Badamahitala 
5. Bethianali 
6. Natada 
7. Sanamahitala 
23
Nisa
7
1. Balichandrapur 
2. Kaliakatta 
3. Kaliakatta Jungle 
4. Malibrahmani 
5. Nisa 
6. Nisa 
7. Panapur
24
Nuagaon
7
1. Bhaliasar 
2. Bhatapal 
3. Dangapal 
4. Jaripal 
5. Lunamali 
6. Nuagaon 
7. Telisahi 
25
Ogi
2
1. maliasahi 
2. Ogi 
26
Para
3
1. Para 
2. ParaForest 
3. ParaJungle 
27
Paranga
5
1. Bhusanpur 
2. Makundapur 
3. Niranjanpur 
4. Paranga 
5. Ramadiha 
28
Patakamuda
10
1. Baghubol 
2. Bhalukhaidhipa 
3. Dhagaremunda 
4. Kerjanga 
5. Patakamunda 
6. PatakamundaJungle 
7. Ramachandrapur 
8. Sundarpal 
9. Tabudu 
10.TabuduJungle
29
Patrapada
6
1. Bhejidiha 
2. Khairabareni 
3. Patrapada 
4. PatrapadaJungle 
5. Pipalbahal 
6. Raipal 
30
Raijharan
3
1. Golagadia 
2. Kausidhipa 
3. Raijharan 
31
Similipal
2
1. Sapoinali 
2. Similipal 
32
Tangiri
7
1. Baramancha 
2. BaramanchaJungle 
3. Nuapada 
4. Nuapada Jungle 
5. PurunagarghJungle 
6. Sarapal 
7. Tangiri 
33
Tentuli Kodasahi
4
1. Handigoda 
2. T.Kodasahi 
3. Tentuloi 
4. Tentuloi Gopinathpur
34
Tukuda
3
1. Odakapa 
2. Sadanandapur 
3. Tukuda 
  Total village
193
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat