SL No Panchayats Name Villages in Village Deatils
1
Antarapada
07
1. Antarapada
2. Baxipalli
3. Ekadala
4. Jholari
5. K-Chandan Pedi
6. Manibandha
7. Manikapur
2
Arakhapur
04
1. A Nuagaon
2. Arakhapur
3. Kharida
4. Mahulapalli
3
A-Karadabadi
04
1. Ashramkaradabadi
2. Banapali
3. Narasingh Patana
4. Soroda
4
Balipadar
03
1. Balipadar
2. Sadasibapur Sasan
3. Sana Balipadar
5
Bhagabanpur
05
1. Bhagabanpur
2. Kanasarala
3. Mahulapalli
4. Nua Panikeswar
5. Panikeswar 
6
Bhamasiali
04
1. Bhamasili
2. Chadiyapalli
3. Kuanala
4. Satrusola
7
Birinchipur
09
1. Adipur 
2. B Berhampur
3. Baradipalli
4. Biranchipur
5. Jagata Patana
6. Kailash Nagar
7. Katakala
8. Pankalasahi 
9. Ramachandrapur
8
B-Karadabadi
04
1. Biranchipur Karadabadi
2. Dadarakhola
3. N Dadarakhola
4. Tabhapalli 
9
Golabandha
05
1. Betarasingi 
2. Golabandha
3. Golabanjara
4. Solandi
5. Subudhipalli
10
Golia
09
1. Badua
2. Chirikipada
3. Dahanipalli
4. Golia
5. Hatikhala
6. Kusapalli
7. Maraipalli
8. Sitarampalli
9. Talasara
11
Goudia Borda
06
1. Gandhigram
2. Goudia Borada
3. Gudipali 
4. K Paqtharapalli
5. Kanasuka
6. Kunjabana
12
Kalamba
08
1. Dasipur 
2. Dehuka 
3. Dengapadar
4. Ghodapada
5. Kadapada
6. Kalamba
7. Kalamba
8. Sunakera
13
Karchuli
33
1. Badapada
2. Badatanda 
3. BaradaSahi
4. Bedhakhala
5. Belaguma
6. Bhabasara
7. Chaitanya Prasad
8. Dhimiri Sahi 
9. Gouda Singipur
10. Haridachira 
11. Hatiganda
12. Hirapalli
13. Jamapali
14. Jeak 
15. Jhadapada
16. Kanhaipur
17. Kantabani
18. Karachuli
19. Karasingi
20. Khadalapalli
21. Kiriamba
22. Kumutighai
23. Madhapali
24. Nimapali 
25. Nuapalli
26. Padia Bhanga
27. Patharabani
28. Pokasungha
29. Rabagada
30. Samalai
31. Singipur
32. Singipur Colony
33. Udayapur
14
Kholakhali
08
1. Barikapali 
2. Belapur 
3. Bethia Boroda
4. Burujhola
5. Chakarapalli
6. Kholakhali
7. Laxmipur
8. Talasakar
15
Manitara
09
1. Bhogada
2. Digi 
3. Kandarai
4. Makarapali
5. Mangarajpur
6. Manitara 
7. Nagudu
8. Sapuapalli
9. Tambiri
16
Motabadi
05
1. Dakarabadi
2. Jhatikapalli
3. Motabadi
4. Nagiri
5. Thanapalli
17
Pangidi
06
1. Belapada
2. Kanchuru
3. Pangidi
4. Pankalabadi 
5. P-Dhananjayapur Sasan
6. Tikarapada 
18
Pochalundi
03
1. Bishnu Chakra
2. Pochalundi
3. Ramagada
19
Sankuru
04
1. Chilikhama
2. Gholapur
3. Kanakuturu
4. Sankuru 
20
Takarada
06
1. Badapali
2. Dengabadi 
3. Khainchipada 
4. Matajari 
5. Salabani 
6. Takarada 
  Total Village
142
Special in Block

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat