SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Babebir
5
1.Babebir 
2.Bartansil 
3.Dharnimal 
4.Dumerpadar 
5.Khairbhadi
2
Bhainsadani
8
1.Bhaisadani 
2.Dhobei 
3.Katfar 
4.Kotgaon 
5.Patdhara 
6.Redhamal 
7.Rundi 
8.Sialati
3
Boden
6
1.Binopur 
2.Bireshkela
3.Boden 
4.Kerapadar 
5.Kushumkhunta 
6.Temri
4
Boirgaon
10
1.Baglor 
2.Boirgaon 
3.Chikalchuan 
4.Dhamanapada 
5.Jamgaon 
6.Khadupani 
7.Kothiapada 
8.Mahulpadar 
9.Nimna 
10.Sunamudi
5
Damjhar
7
1.Budhapada 
2.Damjhar 
3.Durkamunda 
4.Margaon 
5.Palsada 
6.Runibasa 
7.Salepada 
6
Farsara
10
1.Amguda 
2.Bakalikhunti 
3.Bodlapada 
4.Farsara 
5.Jubarajpur 
6.Putupada 
7.Rajpur 
8.Sargiguda 
9.Tetelpada 
10.Vheruamal 
7
Karangamal
5
1.Dotto 
2.Dumerpadar 
3.Karangamal 
4.Kulingamal 
5.Lesunpali 
8
Karlakote
8
1.Dargaon 
2.Dudkibahal 
3.Karlakote 
4.Kereijhola 
5.Kerekela 
6.Kotamal 
7.Mandobirli 
8.Sargimunda 
9
Khaira
4
1.Amera 
2.Banjibahal 
3.Daberi 
4.Khaira
10
Larka
7
1.Anakapur 
2.Gumabahal 
3.Kampur 
4.Khorla 
5.Khurdguma 
6.Larka 
7.Palenbasa 
11
Litrisargi
9
1.Ainlabhata 
2.Dahanapali 
3.Ghantiguda 
4.Jhirinikhol 
5.Kekadsar 
6.Kuleikela 
7.Litisargi 
8.Pitapani 
9.Sukalibhata 
12
Nagpada
6
1.Bhoipani 
2.Bolda 
3.Jharanamal 
4.Makarbirli 
5.Nagpada 
6.Sirli 
13
Rokal
6
1.Jaibahal 
2.Kamalamal 
3.Khirmal 
4.Muchenamal 
5.Rokal 
6.Tarapur 
14
Sunapur
5
1.Bagbahal 
2.Keshrajpur 
3.Mahulpadar 
4.Sardhapur 
5.Sunapur 
 
   Total Villages
     96
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat