SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Adhangagarh
2
1.Adhangagarh 
2.Amulasahi 
2
Adhangamajurai
3
1.Adhangamajurai 
2.Barhapur 
3.Pada sahi 
3
Allando
2
1.Alando 
2.Manitiri 
4
Arana
8
1.Arana 
2.Gothapada 
3.Kantuari 
4.Kosala 
5.Maliancha 
6.Paikarabati 
7.Patuari 
8.Sarapur
5
Badakhandeita
5
1.Aurangabad 
2.Badakhandeita 
3.Govindpur 
4.Patipur 
5.Tentulia 
6
Bagalpur
3
1.Bagalpur 
2.Balapur 
3.Samsedpur
7
Baredia
5
1.Baredia 
2.Dhiasaibiri 
3.Gelapur 
4.Nailo 
5.Nilamahal 
8
Basandara
2
1.Bambilo 
2.Basandara 
9
Batimira
2
1.Batimira 
2.Haladiapada 
10
Budhapada
4
1.Ananta Bramhapur 
2.Budhapada 
3.Nuadhana 
4.Pandia 
11
Daradagram
4
1.Darada pari 
2.Darada Sasan 
3.Daradagram 
4.Khatua Bati 
12
Gopinathapur
3
1.Balia 
2.Gopinathpur 
3.Talapataka 
13
Hajipur
4
1.Chandapur 
2.Hajipur 
3.Kamasasan 
4.Kantapada
14
Kulakaijanga
3
1.Kulakaijanga 
2.Mahatala 
3.Nuapari 
15
Manguli
5
1.Manguli
2.Parbatipur 
3.Parisankharisahi 
4.Sana Oubarei 
5.Sankharisahi
16
Puran
4
1.Chasikanda 
2.Kamalpur 
3.Maindipur 
4.Puran 
17
Sadheisasan
4
1.Anakhia 
2.Dandilo 
3.Saheisasan 
4.Tanchhana Bramhapur
18
Sankhapur
4
1.Kalantira 
2.Salijanga 
3.Sankhapur 
4.Sarasudha 
19
Sibapur
3
1.Sadaikana 
2.Sankarpur 
3.Sibapur 
20
Ukundara
4
1.Alipada 
2.Raghunathpur 
3.Sana kharmanga
4.Ukundara 
21
Uttarsasana
5
1.Hanumanta Bramhapur 
2.Madhyasasan 
3.Nuagaon
4.Upara Munda 
5.Uttarsasan 
 
   Total Villages
 
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat