SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Babupali
8
1.Ainlamunda 
2.Babupali 
3.Bagdia 
4.Dendupadar 
5.Khaliapali 
6.Palsapali 
7.Talmunda 
8.Tilaimal 
2
Bankigirdi
7
1.Akhidadar 
2.Arigaon 
3.Bankigirdi 
4.Hutuma 
5.Jiranadi 
6.Kukudajholi
7.Sarangapali(j)
3
Bausuni
4
1.Baunsuni 
2.Baunsuni Jungle 
3.Bhikabahali 
4.Fabsi
4
Bhandar
12
1.Antarda 
2.Antarda (J) 
3.Bhandar 
4.Chulimal 
5.Dhanapali 
6.Gajbandha 
7.Gullunda 
8.Jharkadalipali 
9.Mahulpali 
10.Papi 
11.Piteipali 
12.Ratasingha
5
Charda
6
1.Charda 
2.Charda(J) 
3.Fulmuthi 
4.Fulmuthi(J) 
5.Padhipali 
6.Pujhari Sahajbahal
6
Jullunda
12
1.Amamunda 
2.Bilaibahali 
3.Dausunibahal 
4.Jullunda 
5.Kalsiepali 
6.Khurdiabahal 
7.Mahubahali 
8.Naktamunda 
9.Padhanpali 
10.Padhanpali(J) 
11.Patharkhandi 
12.Rangapur 
7
Kaintara
4
1.Banjipali 
2.Ghantopali 
3.Kaintara 
4.Katapali 
8
Maghala
4
1.Jaspur 
2.Meghala 
3.Sahajbahal 
4.Siljuri
9
Mahada
6
1.Babupali 
2.Chaukamal 
3.Kuibahal 
4.Mahada 
5.Mahada(J) 
6.Siali 
10
Mahadevpali
10
1.Gariapali 
2.Ghodadhar 
3.Kartang 
4.Mahadevpali 
5.Nagapali 
6.Ongnadi 
7.Padhanpali 
8.Pandiktal 
9.Sakama 
10.Sansamura
11
Seledi
4
1.Brahmanipali(J) 
2.Gadagadabahal 
3.Seledi 
4.Tulundupali 
12
Shankara
4
1.Bagbahali 
2.Bagbahali(J) 
3.Kaudiamunda 
4.Shankara 
13
Silati
3
1.Nandanmal 
2.Silati 
3.Silati(J)
14
Sindurpur
7
1.Balaranga 
2.Bisalpali 
3.Cherupali 
4.Ganeshpur 
5.Kadalipali 
6.Manigaon 
7.Sindurpur 
15
Singhijuba
7
1.Ashurgarh 
2.Bhabanipali 
3.Jampali 
4.Kamira 
5.Khairmal 
6.Sarguna 
7.Singhijuba
 
   Total Villages
    98
 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat