SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Arei
5
1.Arei 
2.Chakarai 
3.Gopalpur 
4.Jaimara 
5.Morbali 
2
Aunri
8
1.Anari 
2.Baharkul 
3.Balabhadrapur 
4.Dihakula 
5.Karapada 
6.Kuanrapur 
7.Matiakana 
8.Sunapal 
3
Bachhal
2
1.Bachhala 
2.Dharmapur 
4
Bangara
4
1.Bangara 
2.Chhotagadi 
3.Kantitora 
4.Kusunpur 
5
Barpada
5
1.Barapada 
2.Bidapada 
3.Nagapura 
4.Ramachandrapur 
5.Talabandha 
6
Binjharpur
2
1.Binjharpur 
2.Sayedpur 
7
Bitana
5
1.Balichandrapur 
2.Bitana 
3.Khandahata 
4.Puribindha 
5.Purusottampur 
8
Chandramu
5
1.Badamalipur 
2.Banapur 
3.Chandramu 
4.Jaganathpur 
5.Routra
9
Chikana
5
1.Brahmanigan 
2.Chikana 
3.Diatikiri 
4.Pairakha 
5.Sasanpada 
10
Fatepur
1
1.Fatepur
11
Guhali
8
1.Badapal 
2.Baniapala 
3.Ghantialli 
4.Gobindapur 
5.Guhali 
6.Injanpur 
7.Karuna 
8.Lenkasahi
12
Haladidiha
5
1.Andalo 
2.Champapal 
3.Falapur 
4.Guhali 
5.Haladidhia
13
Jari
5
1.Andalo 
2.Champapal 
3.Falapur 
4.Guhali 
5.Haladidhia 
14
Kaina(Raghunathpur)
6
1.Bankipal
2.Madhapur
3.Narua
4.Prahalladpur
5.Raghunathpur
6.Kayan
15
Kalyanpur
4
1.Kahnapur 
2.Kalyanpur 
3.Rudrapur 
4.Samalpur
16
Kapila
4
1.Kapila 
2.Mandhatapatana 
3.Rahansa 
4.Talukpada 
17
Masada
4
1.Allarpur 
2.Dadibamanpur 
3.Goudsahi 
4.Masada 
18
Oleichandanpur
 
XXXXXXXXX
19
Pritipur
8
1.Alkunda 
2.Basudevpur 
3.Bulleipur 
4.Jhinkiri 
5.Naraharipur 
6.Nuagan 
7.Pritipur 
8.Santipada
20
Ranapur
3
1.Kantipur 
2.Naranpur 
3.Ranapur 
21
Sasanda
3
1.Baruna 
2.Sasanda 
3.Tautara
22
Singhpur
2
1.Ibrahimpur 
2.Singhpur 
23
Tina
4
1.Abdalpur 
2.Ichhapur 
3.Sisirana 
4.Tina 
24
Udranga
7
1.Ajipur 
2.Badasingha 
3.Korei-Praharajpur 
4.Kurisahi 
5.Sainkula 
6.Talakorei 
7.Udarnga 
25
Uttangara
5
1.Agarpada 
2.Banamalipur 
3.Dadhibamanpur 
4.Raghunathpur 
5.Uttangara 
26
Uttarkul
4
1.Barakoli 
2.Nuabil 
3.Paripada 
4.Uttarkul
 
        Total Villages
   114
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat