SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Andhrua
4
1.Andharua 
2.BMC
3.Daspur 
4.Jaganathprasad 
2
Barimunda
5
1.Barimunda 
2.Krushnasaranapur 
3.Rokata 
4.Singada 
5.Tangibanta 
3
Basuaghai
5
1.Bankuala 
2.Basuaghai 
3.Durgapur patna 
4.Kesura 
5.Koradakanata 
4
Chandaka
6
1.Analapatana 
2.Chandaka 
3.Kujimahala 
4.Patharagadia 
5.Simulipatna 
6.sundarpura 
5
Dadha
6
1.Balipada 
2.Dadha 
3.Jhinkardira 
4.Kantunia 
5.Marichia 
6.Padasahi
6
Daruthenga
8
1.Bhalunka 
2.Bhuasuni 
3.Chudanga 
4.Daruthenga 
5.Jujhagada 
6.Krushnanagar 
7.Shyamasundar pur 
8.Tulasideipur 
7
Dhauli
12
1.Dhauli 
2.Gelpur 
3.Gopinathpur 
4.Jagannathpurpatana 
5.Kausalyaganga 
6.Khatuapada 
7.Krushnapur 
8.Nakhaur 
9.Nakhaurpatna 
10.Samantarapurpatana 
11.Saradeipur 
12.Saradeipurpatana 
8
Itipur
11
1.Bikipur 
2.Dadhibamanpur 
3.Dihapur 
4.Gobardhanpur 
5.Itipur 
6.Jaypur 
7.Jaypurpatna 
8.Kukudaghai patina
9.Mohanpur 
10.Nistarani pur
11.Radhamohan pur 
9
Kalarahanga
3
1.Injana  
2.Kalarahanga  
3.Padmakesharpur  
10
Kalyanpur
6
1.Dhawa 
2.Gandarpur 
3.Kalyanpur 
4.Khairapada 
5.Nuabanta 
6.Ostapada 
11
Kantabada
4
1.Bhagabatipur
2.Bhola 
3.Dalua 
4.Kantabada 
12
Mendhasala
5
1.Barapita 
2.Giringaputa 
3.Haridamada 
4.Haripur 
5.Mendhasala
13
Nanput
6
1.Mahura 
2.Nandapaur 
3.Nanput 
4.Narasinghpur 
5.Pandiapada 
6.Retanga 
14
Paikerapur
8
1.Bidyadhar pur 
2.Ghangapatna 
3.Ghotapatna 
4.Kateni 
5.Malipada 
6.Managovindapur 
7.Nuagaon 
8.Paikerapur 
15
Patrapada
11
1.Bahadalapur 
2.Bhgabanpur 
3.Chotraipur 
4.Damadarpur 
5.Hatasahi 
6.Patrapada 
7.Ranasinghpur 
8.Sarakantara 
9.Sijua 
10.Srinibasapur 
11.Suanga 
16
Raghunathpur
2
1.Raghunathpur 
2.Raghunathpur Jali 
17
Sisupala
6
1.Badadhan pur 
2.Lingipur 
3.Mahabhoisasan 
4.Nathpur 
5.Raghunathpur 
6.Sishupalagada 
18
Tamando
11
1.Baliapada 
2.Beguniabarahi 
3.Bijipur 
4.Dashabatia 
5.Kasipur
6.Narogada 
7.Sahajapur 
8.Sankarpur 
9.Sijuput 
10.Subudhipur 
11.Tamando 
19
Tikarapada
6
1.Basantpur 
2.Gangeswarpur 
3.Kalyanpur 
4.Kalyanpur sasana 
5.Palaspur sasana 
6.Tikarpada 
 
   Total Villages
   125
 

 

 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat