SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Arakhapal
7
1.ARAKHAPAL 
2.BADABHAG 
3.BADABRAHAMAPUR 
4.BEDHAPAL 
5.KHURUSIA 
6.SANABRAHMAPUR 
7.SASAPASI 
2
Balibo
14
1.ANANTAPUR 
2.ARILO 
3.BALIBO 
4.BAUNSAKANA 
5.CHHATAKHAMB 
6.DADHISINGHA 
7.GADAGAHAMPUR 
8.GAMARGOLA 
9.GARUDABANDI 
10.ICHHAPUR 
11.KANKHAI 
12.KESHARPUR 
13.KUMARDA 
14.RANJEILA 
3
Baruan(B)
 
XXXXXXXXX
4
Bhusal
 
1.ASURABANDHA 
2.ASURABANDHAPATNA 
3.BHADALIAPASI 
4.BHARATIPAHAD 
5.BHUSAL 
6.CHANDIPAL 
7.GAJENDRAKATENI 
8.GOPIAPASI 
9.JAYAPUR 
10.KAITHA 
11.KANCHANBAHALI 
12.KINGOL 
13.KIRTANPUR 
14.MAHAPATIA 
15.NARAHARIPUR 
16.PATASAHUKATENI 
17.SAMALA KANCHANBAHALI 
18.SUNDHIKATENI 
5
Dayanabili
5
1.BALIPADA 
2.DAYANABILI 
3.GABAGODA 
4.KANHEIPAL 
5.MATHANUAGAN 
6
Dhalpada
6
1.ANALA 
2.BRAHMANAKHANTAKHOLA 
3.DARJANI 
4.DHALAPADA 
5.JORAGADIA 
6.SENINDA 
7
Dighi
11
1.BALICHATURI 
2.DIGHI 
3.GORODIA 
4.KAIRANALI 
5.KENDUDHIPA 
6.KUMBHARUNIPASI 
7.MASANIA
8.MUGAPADA 
9.MUGAPADAKATENI 
10.RATHASAHI 
11.SARADEIPUR 
8
Ektali
12
1.BENTASHALIA 
2.CHANDAR 
3.EKTALI 
4.LANKALIHARI KATENI 
5.LAXMANPAL 
6.NIMEINPUR 
7.NUANILAKANTHAPUR 
8.PRAHARAJPUR 
9.PURUSOTTAMPUR 
10.RODANGA 
11.ROUTRAPUR 
12.SARANGAPUR 
9
Gada Nrusingha Prasad
 
XXXXXXXXXXXXXX
10
Jamunakote
 
1.GAJABALA 
2.GHEEKHOL 
3.JAMUNAKOTE 
4.KHANTAKHOLA 
5.NRUSINGHAPUR 
11
Jiral
2
1.JIRAL 
2.SHYAMASUNDARPUR 
12
Kanapal(Mahulpal)
 
XXXXXXXXXXX
13
Kuninda
 
1.Kendupada 
2.Kumurisingha 
3.kuninda 
4.Rendapatana 
5.vadaliapasi(Inhabitted) 
14
Marthapur
10
1.ADIPURA 
2.ANALAPAL 
3.GOBINDA BIDYADHARPUR 
4.GOBINDA BIDYADHARPUR PATNA 
5.GOBINDAPUR 
6.JINEILO 
7.MALAPURA 
8.MARTHAPUR 
9.NUA ODHANA 
10.ODHANA 
15
Mathakargola
9
1.BADAMUKTAPASI 
2.BALIGAN 
3.KARADAPAL 
4.LOKAPALI 
5.MAINDA 
6.MATHAKARGOLA 
7.ORINGA 
8.RAMACHANDRAPUR 
9.TANGARAPADA 
16
Mrudanga
9
1.BADAMUKTAPASI 
2.BALIGAN 
3.KARADAPAL 
4.LOKAPALI 
5.MAINDA 
6.MATHAKARGOLA 
7.ORINGA 
8.RAMACHANDRAPUR 
9.TANGARAPADA 
17
17 Sura Pratap pur
 
XXXXXXXXXXXXX
 
      Total Villages
  113
 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat