SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Bagdore
10
1.Bagdore     
2.Banmal     
3.Dhaurakhaman    
4.Dudukamal    
5.Jhankripali   
6.Kasakhuta     
7.Kumbharkhun    
8.Malpara   
9.Talvata    
10.Thudibahal
2
Bahabal
3
1.Bahabal  
2.Khairmal    
3.Malpara
3
Beheramunda
6
1.Ambanji    
2.Beheramunda    
3.Berbera     
4.Darahmunda   
5.Dhungiamunda    
6.Mundagaon 
4
Belapara
2
1.Belpara     
2.Padampur 
5
Bharuapali
4
1.Bharuapali   
2.Kharbahali     
3.Phulkani     
4.Sagunbhadi
6
Dhumabhata
7
1.Ainlapali     
2.Dahimal    
3.Dhumabhata     
4.Hatkat    
5.Jalia    
6.Khalkhali    
7.Raikhal
7
Gambhari
8
1.Admunda     
2.Baijalsagar   
3.Darlipali     
4.Gambhari    
5.Godbhanga   
6.Karlabahali     
7.Kindrital     
8.Matikhai
8
Ghagurli
9
1.Chikili    
2.Dumerbahal   
3.Dumermunda   
4.Ghagra    
5.Ghagurli   
6.Jamjuri    
7.Kadali    
8.Khaliapali   
9.Pandkimal
9
Juba
9
1.Bhuliabandh   
2.Bileimara    
3.Dangarpada     
4.Dangartal   
5.Jharphatamunda     
6.Juba    
7.Khalipathar    
8.Kurenbahali   
9.Nagfena 
10
Kandhenjhula
6
 1.Bahabal    
2.Barbahali     
3.Kandhenjhula    
4.Kansapala    
5.Malpara    
6.Sargimunda 
11
Kanut
5
1.Bhutungpara    
2.Kanut    
3.Muribahal    
4.Suanbahal     
5.Tanla 
12
Kapani
9
1.Balikhamar    
2.Bharuamunda    
3.Budamunda   
4.Chhuinara   
5.Dunguriguda     
6.Kapani   
7.Malijhar   
8.Patrapali   
9.Tara 
13
Madhyapur
3
1.Katapali   
2.Kenkeba     
3.Madhyapur
14
Mandal
4
1.Jamkhari   
2.Mandal   
3.Radbahal     
4.Sargiguda
15
Nunhad
4
1.Chacherbeng    
2.Dungripali    
3.Nunhad     
4.Palesira
16
Pandrijore
6
1.Bhalubahali    
2.Bichhubahali    
3.Gidmal    
4.Karlabahali    
5.Mundapala    
6.Pandrijore 
17
Parlimal
3
1.Munapali     
2.Parlimal    
3.Rengali
18
Salandi
4
1.Dungripali    
2.Lathakend    
3.Salandi    
4.Uding 
19
Sarmuhan
6
1.Ainlabhata    
2.Bhalukhai     
3.Budhabhata    
4.Gohirapadar    
5.Kharkhara    
6.Sarmuhan
20
Sihini
3
1.Bhatapara    
2.Semelpali    
3.Sihini
21
Sulekela
4
1.Bangomundabahal    
2.Chandrapur    
3.Dakra    
4.Sulekela
22
Tentelmunda
5
1.Bagudar     
2.Debripali    
3.Mundodarah    
4.Satchuan    
5.Tentelmunda
 
      Total Villages
        121
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat