SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Allipur
4
1.Allipur 
2.Bhabanipur 
3.Chandrasekharpur 
4.Ramachandrapur 
2
Amathpur
4
1.Amathpur 
2.Asalpur 
3.Kampagarh 
4.Palatpur 
3
Angalo
4
1.Angalo 
2.Arilo 
3.Boitalupatna 
4.Diha Baringi 
4
Anyasipur
3
1.Anyasipur 
2.Bajapada 
3.Nuapada 
5
Arangabad
3
1.Arangabad 
2.Fulpur 
3.Rajapur
6
Atira
3
1.Arual 
2.Atira 
3.Mahammadpur
7
Bainsiria
2
1.Bainsiria 
2.Sarangapur 
8
Balia
4
1.Balia 
2.Nahana 
3.Nahana ( U.I ) 
4.Paramanandapur 
9
Balibil
5
1.Ballibili 
2.Gokhara ( U.I ) 
3.Karadapipal 
4.Kenkarada 
5.Khemeswar 
10
Bari
1
1.Bari 
11
Bhanra
5
1.Bhanra 
2.Bhurunga 
3.Chatumari 
4.Raipur 
5.Sangogadeipur 
12
Bodua
5
1.Bodua 
2.Erada 
3.Kantia 
4.Kumbhuka 
5.Sarabera 
13
Chandanpur
5
1.Chandanpur 
2.Jagannathpur 
3.Mirzapur 
4.Rampur 
5.Sukala 
14
Dharapur
2
1.dharapur 
2.Nathapur
15
Gamu
1
1.Gamu 
16
Golakund
7
1.( Saisanda ) Haripur 
2.Deulapada 
3.Golakund 
4.Katana 
5.Mendha 
6.Nurupur-I 
7.Nurupur-II 
17
Ishanpur
1
1.Ishanpur 
18
Kalamatia
4
1.Bidrupa 
2.Kalamatia 
3.Talakaipada 
4.Uparkaipada 
19
Kimbhiriapal
7
1.Bahadalpur ( U.I ) 
2.Bhalinuagaon 
3.Gobindabati 
4.Kimbhiriapal 
5.Malada 
6.Milimilapur 
7.Udayapur 
20
Madhusudanpur
3
1.Chakrapur 
2.Madhusudanpur 
3.Sundarpur 
21
Mahakalapada
8
1.Baitanki ( U.I ) 
2.Balikankara Village
3.Basantapal ( U.I ) 
4.Birehipur ( U.I ) 
5.Dihapal 
6.Mahakalapada 
7.Mitrasenpur 
8.Nilapada 
22
Mandari
5
1.Anikana 
2.Barahmpur 
3.Benjarapur 
4.Mandari 
5.Meduakul 
23
Rampa
3
1.Neula 
2.Paghira 
3.Rampa 
24
Ratalanga
3
1.Bandhapada 
2.Ratalanga 
3.Sadakpur ( U.I ) 
25
Ratnagiri
6
1.Alliabad 
2.Kharimunda 
3.Malasahi 
4.Patana 
5.Ratnagiri 
6.Routsahi 
26
Sahupada
2
1.Haladibasanta 
2.Sahupada 
27
Serapur
3
1.Krushnanagar 
2.Serapur 
3.Srirampur 
28
Swainkhanda
3
1.Jampada 
2.Kalakhanda 
3.Swainkhanda 
29
Udayanathpur
1
1.Udayanathpur 
 
    Total Villages
    107
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat