SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Balisankara
4
1.Balisankara 
2.Ghoghar 
3.Mahulgaon 
4.Telijore 
2
Bandega
4
1.Bandega 
2.Falsa 
3.Kantabahal 
4.Murkia 
3
Bandhabahal
4
1.Bandhabahal 
2.Bijagarh 
3.Kinkibandh 
4.Perua Ada 
4
Bhandar Karuabahal
 
1.B.Karuabahal
2.Dhenkigada
3.Kaintara
5
Birkaldihi
8
1.Birkaldihi 
2.Dhamakpur 
3.Dhubendand 
4.Khamarimunda 
5.Putudihi 
6.Rapatjore 
7.Sahebdera 
8.Tatijore
6
Deobhubanpur
1
1.Deobhubanpur 
7
Kinjirkela
4
1.Beheradihi 
2.Gitpahadi 
3.Kinjirkela 
4.Kupatangar
8
Kusumura
2
1.Kusumura 
2.Raidihi 
9
Lulukidihi
1
1.Lulkidihi 
10
Rampur
12
1.Baglata 
2.Dhudinuagaon 
3.Gaikanpali 
4.Gandamara 
5.Jamdarha 
6.Kendapani 
7.Khampu
8.Kurei 
9.Lamti 
10.Rampur 
11.Sapkundal 
12.Sundhapani
11
Sagbahal
14
1.Amatpani 
2.Bendojharia 
3.Dandpani 
4.Diapathar 
5.Haldijharan 
6.Hathichhapal 
7.Kanheighara 
8.Kulhenthapa 
9.Mangarkunda 
10.Matimakha 
11.Sagbahal 
12.Sagjori 
13.Sankarabahal 
14.Tilia 
12
Saunamara
4
1.Budabahal 
2.Kelokhandi 
3.Saunamara 
4.Tangarbahal 
13
Talsara
7
1.Barhadema 
2.Kumbhadaphal 
3.Rengali 
4.Rouldega 
5.Talsara 
6.Thitheitangar 
7.Tiklipara
14
Tildega
4
1.Brahmanmara 
2.Gaidega 
3.Thuntipipal 
4.Tildega 
15
Tileikani
5
1.Banujore 
2.Belmunda 
3.Halma 
4.Sikajore 
5.Tileikani 
16
Tumlia
5
1.Bhandari Sankara 
2.Pateimunda 
3.San Kumudaphal 
4.Sapdagar 
5.Tumlia 
 
        Total Villages
    82
 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat