SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Barangakachhar
8
1.Bankibahal 
2.Barangakachar
3.Bheluaabahal 
4.Kulgaon 
5.Kumbahal 
6.Mundagaon 
7.Patuabeda 
8.Talimunda 
2
Bargaon
3
1.Bargaon 
2.Kinjrkela 
3.Latagaon 
3
Bhoipali
4
1.Bhoipali
2.Gariamal
3.Kharikamunda
4.Raidihi 
4
Dandajamira
3
1.Dandjamira
2.Gargadbahal 
3.Jajpur 
5
Ekma
7
1.Badulpani 
2.Bamdera 
3.Bansikar 
4.Ekma 
5.Geleibaha 
6.Padampur 
7.Timna 
6
Fulbari
10
1.Bausen 
2.Bhuda(Budna) 
3.BirsuI
4.Chabari 
5.Chamunda 
6.Fulbari 
7.Kuraibaga 
8.Mahapara 
9.SalepaliI 
10.Turiposh 
7
Itma
5
1.Bad Nakti 
2.Bhikampur 
3.Itma 
4.Jamrla 
5.Salbira 
8
Jarngloi
6
1.Baliposh 
2.Beheramal 
3.Gobindpur 
4.Jarangloi 
5.Jharmunda 
6.Kustna 
9
Pamra
2
1.Pampra 
2.Udarama
10
Rungaon
8
1.Aludega
2.Badhkaman 
3.Lakraghara 
4.Petford
5.Rengalmal 
6.Rungaon
7.Siamal 
8.Singharamunda
11
Sahajbahal
5
1.Jhantalbud 
2.Manchamara 
3.Manoharpur 
4.Sahajbahal 
5.Sankarposh
12
Tikilipara
2
1.Panderpal 
2.Tiklipara 
13
Tudalaga
6
1.Baibai 
2.Barpali
3.Charpali 
4.Jangali 
5.Kantiamura 
6.Tudalaga 
 
   Total Villages
    76
 

 

 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat