SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Alangapur
6
1.Alangapur
2.Athatira 
3.Barapada 
4.Beguniabasta 
5.Gopalpur
6.Karanjapur
2
Alasahi
12
1.alasahi 
2.ananta
3.asana 
4.baghari 
5.baranga
6.dakhinamula
7.olihana
8.osiala 
9.osiala
10.patasundarpur
11.patasundarpur
12.pitapada 
3
Astarang
6
1.astarang
2.kantapanhara 
3.kuhudi
4.malada 
5.nuakhai
6.ramchandrapur
4
Chhuriana
7
1.chhuriana 
2.daluakani
3.gundalaba
4.kanamana 
5.raiberuahan 
6.sahana 
7.sudhikeswar
5
Kendrapati
8
1.amaraola 
2.ankua
3.jiola
4.jiunti 
5.kantapada
6.kendrapati 
7.namaro 
8.raghunathpur 
6
Korana
9
1.bandarikaral
2.bankuri
3.bantilo
4.gangapur
5.korana
6.natara 
7.podasahi 
8.ratanpur 
9.udayapur 
7
Manduki
8
1.Barajanga
2.Chakrapada
3.Manduki 
4.Nagapur
5.Olara
6.Sayanga 
7.Silari 
8.Solapatia
8
Nagar
5
1.Balipantal
2.Birudipantal
3.Dakhinapantal 
4.Nagar 
5.Rever Block 
9
Naiguan
5
1.Derunia
2.Gopalpur
3.Khandasahi 
4.Naiguan 
5.Ostapur
10
Nuagarh
7
1.Bahudiha
2.Biluamundali
3.Damasuna
4.Jhadaling
5.Madhupur 
6.Nanapur
7.Nuagarh
11
Patalada
9
1.badananpada 
2.gudubani
3.kunarapur
4.kusumbara 
5.kusumber
6.patalada
7.rahakhandala
8.sundar
9.timara 
12
Saripur
6
1.Asarapipur 
2.Chhatiana 
3.Kerandiapal 
4.Kundheswar 
5.Mudugal
6.Saripur
13
Sisua
13
1.Badagola
2.Badasirei
3.Bandal
4.Belangaon
5.Chhenua 
6.Inayatpur
7.Keutajanga
8.Kotakana 
9.Narada 
10.Sanasirei
11.Sisua
12.Tandahara
13.Udayakani
14
Talada
5
1.Dihakaranda
2.Edabansha
3.Paikhaia 
4.Rishal 
5.Talada
 
      Total Villages
        107
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat