SL No Panchyatas Name Villages in Villages Name
1
Allipur
05
 Click
1.Allipur 
2.Gabanala 
3.Karatali 
4.Kotibadi
5.Pathara
2
Babanpur
02
1.Babanapur 
2.Nua Babanapur
3
Badakholi
05
1.Badakholi 
2.Dhanija
3.Samantarapur
4.Sanakholi
5.Vejiput
4
Balichai
03
1.Balichhai
2.Nirala
3.Risipur
5
Balisira
06
1.Balisira 
2.Chandramadeipur
3.K.Sundarapalli
4.Khuntakantapalli
5.Landajuali
6.Sapuapalli
6
Bangarada
03
1.Bangarada
2.Khukundia
3.Nahada
7
Baragam
05
1.Baragam 
2.Benia
3.College Square
4.Dhobapalli
5.Golapalli
8
Benapatta
05
1.Balarampalli
2.Benapatta
3.Hanumantiapalli
4.Kesapur
5.Nuapalli 
9
Bhetanai
03
1.Bhetanai
2.Dasanapalli
3.Nua Bhetanai
10
Chadhiyapalli
05
1.Chadhyapalli
2.Jaganathhapall
3.K.Raisingipur
4.Phulasarapalli
5.T- Thengapalli
11
Debabhumi
04
1.Debabhumi
2.K.Nuagam
3. K.Nuapalli
4.Mamudhia
12
Gahangu
03
1.D-chandana Pedhi
2.Gahangu
3.Phapalapur 
13
Gangapur
06
1.Bhaliapalli
2.Dantari Bagada
3.Gangapur
4.Magurapalli
5.Rajendrapur
6.Sahasapur
14
Gunthupada
07
1.Golabandhapalli
2.Gunthapada 
3. Jagadalapur
4. Jaganathhapur
5. Khandabandha 
6. Sumantapalli
7. Tarapalli
15
Haridapadar
05
1. Haridapadar 
2. Kumbhari 
3. Magura
4. Mantapada
5. V.R.Palli 
16
Jayapur
05
1. A.Narayanapur
2. Jayapur
3. Kendupadara
4. Padhala
5. Tarasingi
17
Kalasndhapur
05
1. Kalasandhapur
2. Mukundapur
3. Nuagam
4. Patalipanka
5. Pudugeswarapalli
18
Kamagada
04
1. Asuraipalli 
2. Baghuapalli
3. Jaganathapur Sasana
4. Kamagada 
19
Kendupadar
04
1. Chatula
2. Kendupadara
3. Ramanapalli
4. Rankuda
20
Khanda Deuli
10
1. Baghua
2. Bellapada
3. Dhanakhala
4. Goudagotha
5. K.Bharatapalli
6. K.Nuagam
7. Karnoli 
8. Khanda Deuli
9. Sameiguda
10. Simakhai
21
Kharia
07
1. Dhunkuni
2. Ghatakuri
3. Humuki
4. Kharia
5. Kotinada
6. S.Nuapalli
7. Sahapur
22
Mangalpur
02
1. Mangalapur
2. Nabaratnapur
23
Mungadi
04
1. Banthapalli
2. Malati
3. Munigadi
4. Singipur
24
Nalabantha
05
1. Amala Pada
2. Cheramaria
3. Khadabhaga
4. Nalabanta
5. Pataliguda 
25
Nimina
02
1. Khandaraballi
2. Nimina
26
Pandiapathar
04
1. Bajrakote
2. Narayanapur
3. Pandiapathar
4. Sunapalli
27
Sidhanai
05
1. Ataranga
2. Badagada 
3. Banabali
4. Maharajapur
5. Sidhanai 
 
Total village
124
Special  in Block

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat